Sogn Entreprenør utfører alt frå grunn- og betongarbeid til ferdige bygg og anlegg

Me legg stor vekt på vår eigen kvalitetskontroll i alle ledd.

Totalleverandør innan bygg

Sogn Entreprenør er sertifisert i fleire fagområder. Med eigne tilsette utfører vi alt av betongarbeid. Vi utfører totalentrepriser, hovudentrepriser sideentrepriser og underentrepriser innan både bygg og anlegg.
Våre kundar er offentlege selskap, private selskap og privatpersonar.
Målet vårt er å gje kunden eit produkt med rett kvalitet, til rett tid og med rett pris utan skade på personar, maskiner og miljø.

Dei fleste oppdraga våre er utført i indre Sogn med hovudvekt på Luster, Sogndal og Leikanger. Største oppdragsgjevarane har vore Luster kommune, Statens vegvesen og Statnett. Siste åra har vi utført mange oppdrag innan energiforsyning.
Vårt største enkeltprosjekt er hovudentreprisa på Lustrabadet.

Kontakt oss

Kontortelefon: 970 57 470
E-post: post@www.sognentreprenor.no
Besøksadresse: Gaupnegrandane, 6868 Gaupne (sjå kart)
Postadresse: Postboks 126, 6866 Gaupne

Utvalde referansar

Me har jobba med mange utfordrande og spennande prosjekt